HomeBADANIA PSYCHOTECHNICZNE

Oferujemy badania psychotechniczne/psychologiczne:

1. Kierowców kategorii B, C, D, E, T, skierowani m. in. przez lekarza medycyny pracy, pracodawcę i innych,

2. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych B, C,

3. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,

4. Przedstawicieli handlowych, taksówkarzy oraz kierujących samochodami służbowymi,

5 Kierowców skierowanych przez Policję lub Starostwo Powiatowe:

   - za przekroczenie ilości punktów karnych,

   - będący sprawcą wypadku drogowego w którym jest ranny bądź zabity,

   - kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Na badanie psychotechniczne należy przyjść wypoczętym. 24 przed badanie nie należy spożywać alkoholu ani środków podobnie działających do alkoholu. Jeżeli badany używa okularów powinien zabrać je ze sobą. Badanie składa się z następujących elementów:

1. Czynności administracyjne: przedłożenie skierowania o ile badany je posiada, sprawdzenie tożsamości, wniesienie opłaty.

2. Badanie kwestionariuszowe, aparaturowe i testowe.

3. Rozmowa z psychologiem i omówienie wyników badań.

4. Wydanie orzeczenia psychologicznego.