PSYCHOTERAPIA

dr Marcin Maciejski

Psychoterapia- Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest metodą o udowodnionej naukowo skuteczności:

  • CBT cechuje się wysoką skutecznością w leczeniu depresji, zaburzenia lękowego uogólnionego, fobii społecznej, zespołu lęku napadowego (z agorafobią i bez), zaburzenia stresowego pourazowego, a także depresji i zaburzeń lękowych u dzieci,
  • zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej powoduje znaczące ustąpienie objawów bulimii, lepsze niż w przypadku stosowania farmakoterapii,
  • stanowi obiecujące uzupełnienie farmakoterapii w leczeniu schizofrenii oraz zaburzenia afektywnego dwubiegunowego,
  • w przypadku zaburzeń depresyjnych terapia tego typu przynosi nieco lepsze efekty niż farmakoterapia lekami przeciwdepresyjnymi,
  • wiele przykładów udowodniło skuteczność CBT w przypadku różnych zaburzeń, takich jak: depresja, fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół lęku napadowego, schizofrenia, zaburzenie lęku uogólnionego; efekty terapii utrzymują się długo po jej zakończeniu,
  • zastosowanie CBT w przypadku zaburzenia depresyjnego i panicznego daje znacznie lepsze długoterminowe efekty i powoduje dwukrotnie rzadsze występowanie nawrotów niż farmakoterapia
  • w porównaniu z innymi metodami, CBT pomaga osiągnąć najlepsze efekty w zwalczaniu bezsenności,
  • badania dowodzą wysokiej skuteczności CBT w porównaniu z innymi interwencjami psychospołecznymi w leczeniu zaburzeń osobowości oraz walce ze złością i agresją,
  • wiele danych wskazuje na niezwykle wysoką skuteczność w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń lękowych.

Ze względu na liczne doniesienia, potwierdzające skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii obecnie stanowi ona podstawową metodę leczenia wielu zaburzeń psychicznych, bywa także efektywnym i niezwykle istotnym uzupełnieniem farmakoterapii.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna zyskuje także coraz większą popularność w leczeniu zaburzeń dzieci i młodzieży. Skuteczność interwencji terapii poznawczo – behawioralnej poddawana jest ciągłym badaniom. Opublikowane wyniki badań wskazują, że zastosowanie CBT jest skuteczne w przypadku następujących zaburzeń dzieci i młodzieży, zagadnienie to poruszają moje nauczycielki psychoterapii – dr Agnieszka Popiel i dr Ewa Pragłowska (Popiel, Pragłowska 2008):

Depresja
Zaburzenia lękowe: lęk separacyjny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe
Zaburzenia pod postacią somatyczną
Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia
Zachowania opozycyjno – buntownicze
ADHD

Najszersze badania nad skutecznością zastosowania terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń dzieci i młodzieży prowadzili Kendall (2000, 2001), Kazdin i Weisz (1998), Lochman i Weiss (2004), Conners (2001) i Sawson (2001). Poniżej przedstawiono niektóre wnioski płynące z wymienionych badań:

zastosowanie CBT zarówno indywidualnej jak i grupowej jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych u dzieci i młodzieży, a jej rezultaty są trwałe, badania wskazują, że połączenie farmakoterapii oraz podejścia behawioralnego może przynieść optymalne efekty w funkcjonowaniu dzieci i adolescentów z ADHD, przegląd wyników badań dowodzi, że procedury behawioralne i poznawczo behawioralne stanowią odmiany terapii, które uzyskały największe potwierdzenie empiryczne w przypadku leczenia fobii oraz innych zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
terapia poznawcza i poznawczo – behawioralna stanowi obiecującą metodę leczenia depresji wieku dziecięcego, a jej efekty w przypadku adolescentów wydają się porównywalne do efektów terapii depresji osób dorosłych, efekty zastosowania interwencji poznawczo – behawioralnych w leczeniu dzieci z obawami zaburzeń zachowania i opozycyjno –buntowniczych są bardzo obiecujące, CBT w przypadku wielu zaburzeń stanowi istotne uzupełnienie leczenia farmakologicznego.

dr Marcin Maciejski

Ostrów Wielkopolski ul. Matejki 13a

Teefon do gabinetu

Telefon

Badania psychotechniczne oraz niepubliczna poradnia psychologiczno- pedagogiczna
+48 796360359

Napisz do mnie