Badania psychotechniczne

Wykonujemy wszystie rodzaje badań psychologicznych (psychotechnicznych):

  • osób prywatnych
  • pracowników firm
  • skierowanych przez lekarza medycyny pracy
  • skierowanych przez starostwo powiatowe

Badania kierowców, instruktorów i egzaminatorów

Tzw. badania psychotechniczne lub psychologiczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy.
Badania kierowców są przeznaczone dla: kierowców wszystkich kategorii (A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, T), kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców zawodowych, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, osób skierowanych przez starostwo, osób skierowanych przez policję (po uzyskaniu 24 punktów karnych, prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, uczestniczenia w wypadku).

Operatorzy wózków widłowych, sprzętu ciężkiego i pracujący na wysokości

 

Badania psychotechniczne operatorów mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w danym zawodzie.
Badania te są przeznaczone dla operatorów: dźwigów, wózków widłowych, suwnic, zwyżek nożycowych, podestów ruchomych, koparek, ładowarek, pracujący na wysokości.

Pracownia jest wpisana do rejestru przedsięborców prowadzących działalność w zakresie psychologii transportu prowadzonego przez wojewodę wielkopolskiego pod nr 9/2013.

Dr Marcin Maciejski jest wpisany do rejestru psychologów uprawnionych do badań w zakresie psychologii transportu pod nr 208/P prowadzonego przez wojewodę wielkopolskiego.

dr Marcin Maciejski

Ostrów Wielkopolski ul. Matejki 13a

Teefon do gabinetu

Telefon

Badania psychotechniczne oraz niepubliczna poradnia psychologiczno- pedagogiczna
+48 796360359

Napisz do mnie