HomePSYCHOTERAPIA

Terapia poznawczo-behawioralna szczególną rolę przypisuje myślom, które wywołują emocje i zachowania. Terapia skupia się głównie na wykryciu dysfunkcjonalnych przekonan i zachowań utrudniających codzienne funkcjonowanie. W toku terapii ustala się listę problemów, które są nastepnie kolejno rozwiązywane. Terapeuta uczy klienta konkretnych procedur, które pacjent wdraża w życie. Dużą wagę przypisuje się psychoedukacji klienta i zadaniom domowym, które ma on do wykonania pomiędzy sesjami. Ważną rolę pełnią również eksperymenty, które mają na celu zebranie danych dotyczacych siebie, świata albo ćwiczenie konkretnych umiejętności w praktyce. Terapia ma jasną strukturę i jest nastawiona na konkretny cel. Najczęściej jest to terapia krótkoterminowa. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest współcześnie uważana za jedną z głównych i skutecznych szkół terapeutycznych czego dowodzą liczne badania naukowe prowadzone w populacji dzieci, mlodzieży i osób dorosłych.

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga w leczeniu takich problemów jak:

 • Nerwice (zaburzenia lękowe)
 • Depresja
 • Lęk napadowy
 • Agorafobia i inne fobie
 • Fobia społeczna
 • Bulimia, Anoreksja i inne zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa nerwicowe)
 • Zespół stresu pourazowego (np. osoby po wypadkach samochodowych i innych traumach)
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi (ADHD/ADD)
 • Zaburzenia zachowania u dzieci, młodzieży idorosłych
 • Problemy z agresją i kontrolą złości
 • Uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera, internetu, współuzależnienie
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia emocjonalne i rozwojowe
 • Niska samoocena
 • Choroba nowotworowa (wsparcie emocjonalne i poznawcze).
 • i wielu innych.