HomeBIOFEEDBACK/REHA-COM

 

Terapia biofeedback tylko 45 zł/50 min. 

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne jest metodą treningową wykorzystującą wysoko specjalistyczną aparaturę, za pomocą której umożliwia się - osobie trenowanej- wpływ na własne reakcje organizmu np. EEG (czynność bioelektryczna mózgu), GSR (reakcja skórno-galwaniczna) i in. Efekty są obrazowane za pomocą atrakcyjnej dla dzieci i dorosłych gry komputerowej, a zdobywane punkty, bodźce świetlne i dźwiękowe stanowią formę nagrody za wywoływanie pożądanej zmiany np. jeśli dziecko  z ADHD lub dysleksją ma w pewnych obszarach mózgu nieprawidłową przewagę jednego zakresu fali bioelektrycznej, to trening biofeedback będzie polegał na jej wygaszaniu i za zmniejszenie jej natężenia trenujący będzie zdobywał punkty. Biofeedback jest znaną już od dawna techniką terapeutyczną, wykorzystywaną do uczenia się samoregulacji funkcji biologicznych, które przebiegają w sposób nieświadomy, np.: oddychanie, ciśnienie krwi, temperatura i przewodnictwo elektryczne skóry, rąk i nóg. Natomiast metoda EEG Biofeedback jest samodzielną regulacją przebiegu fal mózgowych. Szybki postęp cywilizacyjny przyczynia się do powstawania nowych silnych obciążeń układu nerwowego człowieka. Często obserwuje się obniżenie wydolności układu nerwowego albo nawet mikrouszkodzenia mózgu, których przyczyną mogą być oddziaływania czynników zewnętrznych (środowisko fizyczne i społeczne). Dlatego coraz większe znaczenie w postępowaniu diagnostycznym                                       i terapeutycznym przypisuje się neurotechnologii. Zaletą tej metody jest brak niepożądanych efektów ubocznych oraz możliwość prowadzenia terapii już z dziećmi młodszymi, które ukończyły 3-4 rok życia                                i potrafią zainteresować się prostą grą komputerową. Strona techniczna zastosowania aparatu biofeedback wygląda następująco: czujniki EEG rozmieszczone są na skórze głowy (w przypadku EEG biofeedback) lub na palcach (w przypadku GSR biofeedback) i rejestrują sygnały czynności organizmu tj. fal mózgowych, przewodnictwa elektrycznego skóry, które następnie przetwarzane są na pewien rodzaj gry wideo wyświetlanej na ekranie komputera. Osoba poddawana treningowi biofeedback uczy się za pośrednictwem tej gry kontrolować aktywność swojego mózgu. Parametry fal mózgowych lub innych czynności organizmu odczytywane są z monitora komputera pracującego w programie obsługującym urządzenie

 

 

System RehaCom wykorzystywany jest z sukcesem w różnych medycznych i psychologicznych instytucjach od 1989 roku. Efektywność tego rodzaju rehabilitacji została potwierdzona empirycznie poprzez kontrolowane badania - (http://www.rehacom.us/index.php/research   oraz  w innych (bardziej niezależnych) miejscach                w Internecie [1].  System RehaCom umożliwia dostosowanie trudności zadania do możliwości chorego. Zasada dostosowania zakłada, że aby pacjent był pozytywnie zmotywowany podczas trwania treningu, zadanie nie może być ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Motywacja osoby trenującej jest jednym z warunków skutecznego treningu funkcji poznawczych. Dlatego w RehaCom wszystkie używane elementy  i zadania są jasno opisane, a dialogi na ekranie zrozumiałe. Chory może z przyjemnością i bez obaw pracować z programem. Motywacja pacjenta wspierana jest przez pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd, otrzymuje pomoc              i  informacje dodatkowe. Jest to idea zgodna z zasadami psychologii uczenia się. Proponowane programy są przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. RehaCom wyposażony jest w kontekstowy system pomocy (podpowiedzi, wskazówki, wyjaśnienia). Wszystkie funkcje systemu opatrzone są zrozumiałą instrukcją.

 

 Program ćwiczy następujące funkcje poznawcze:

 Reakcje na Bodźce Akustyczne, Uwaga i Koncentracja, Pamięć Obrazowa, Zakupy, Eksploracja wzrokowa, Podzielność Uwagi, Pamięć Twarzy, Zdolności Wzrokowo-Konstrukcyjne, Myślenie Logiczne, Pamięć Topologiczna, Planowanie, Operacje 3-wymiarowe, Reakcje na Bodźce Wzrokowe, Pole widzenia, Pamięć Werbalna, Czujność, Operacje 2-wymiarowe, Pamięć Słowna, Koordynacja wzrokowo-ruchowa, Operacje przestrzenne 3D,  Porównywanie i obliczenia.

 Celem treningu metapoznawczego (MCT) jest praca nad utrzymującymi się objawami schizofrenii. MCT ma za zadanie zwiększać świadomość zniekształceń pojawiających się w umyśle chorego,  a także zwrócić uwagę na ich związek z nawrotem choroby.

MCT składa się z ośmiu modułów tematycznych takich jak: style atrybucji, przekonania, pamięć, przeskakiwanie do konkluzji, poczucie własnej wartości, a przykłady zniekształceń poznawczych wiążą się z sytuacjami                 z codziennego życia.[1]Monika Mak, Piotr Tybura , Przemysław Bieńkowski , Beata Karakiewicz, Jerzy Samochowiec: Skuteczność rehabilitacji neuropsychologicznej z wykorzystaniem programów RehaCom u pacjentów z rozpoznaną schizofrenią, Psychiatria Polska 2013, tom XLVII, numer 2 strony 213–223 ,

Sylwia Chładzińska-Kiejna, Monika Wiłkość, Sylwia Adamowska: Komputerowe metody diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej, PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2013;10(4):127-136

Katarzyna Kot-Bryćko, Franciszek Pietraszkiewicz:  Psychologia w medycynie. Część 2 – rehabilitacja neuropsychologiczna po udarze mózgu,  Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 344-347