HomeBADANIA PSYCHOTECHNICZNE INNE ZAWODY

Oferujemy badania psychotechniczne:

1. Operatorów wózków jezdniowych, podnośnikowych, widłowych;
2. Operatorów koparko - ładowarek, żurawi wieżowych i innych ciężkich maszyn budowlanych;
3. Pracowników wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 metrów (magazyny wysokiego składowania, dekarze, blacharze, murarze, tynkarze itp.)
4. Pracowników wykonujących prace wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej min. strażak, ratownik, praca przy wysokim napięciu;
5. oraz badania innych zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychologicznych np. osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy

Na badanie psychotechniczne należy przyjść wypoczętym. 24 h przed badaniem nie spożywać alkoholu ani innych podobnie działających środków. Jeżeli badany używa okularów to powinien je zabrać ze sobą. Badanie psychologiczne składa się z następujących elementów:

1. Czynności administracyjne - przedłożenie skierowania o ile badany je posiada, sprawdzenie tożsamości, wniesienie opłaty.
2. Badania kwestionariuszowe, testowe i aparaturowe.
3. Rozmowa z psychologiem i omówienie wyników badań.
4. Wydanie orzeczenia psychologicznego.