HomeBADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW

Oferujemy badania psychologiczne/psychotechniczne:

1. Kierowców kategorii B, C, D, E, T skierowanych m.in. przez lekarza medycyny pracy, pracodawcę i in.;
2. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych kategorii B, C;
3. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
4. Przedstawicieli handlowych, taksówkarzy oraz kierujących samochodami służbowymi;
5. Kierowców skierowanych przez policję lub starostwo powiatowe;

  • za przekroczenie ilości punktów karnych;
  • będących sprawcą wypadku drogowego, w którym jest ranny bądź zabity;
  • kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego środka działającego podobnie do alkoholu;

 

Na badanie psychotechniczne należy przyjść wypoczętym. 24 h przed badaniem nie spożywać alkoholu ani innych podobnie działających środków. Jeżeli badany używa okularów to powinien je zabrać ze sobą. Badanie psychologiczne składa się z następujących elementów:

1. Czynności administracyjne - przedłożenie skierowania o ile badany je posiada, sprawdzenie tożsamości, wniesienie opłaty.
2. Badania kwestionariuszowe, testowe i aparaturowe.
3. Rozmowa z psychologiem i omówienie wyników badań.
4. Wydanie orzeczenia psychologicznego.